varför ekonomi?

När du vill kunna:


 • förstå det ekonomiska språket
 • prata ekonomi med ekonomerna
 • använda alla de ekonomiska verktygen
 • räkna på det du vill göra, så du vet att det är lönsamt
 • använda ekonomi för att få igenom dina förslag
 • följa upp och visa att du gjort rätt


En grundutbildning i ekonomi leder till att:


 • Du känner dig trygg i samtal om ekonomi
 • Du kan visa att du tänkt igenom konsekvenser av dina egna beslut.
 • Du kan visa på eventuella negativa konsekvenser av andra beslut.
 • Du tar kommandot och blir en aktiv användare av de företagsekonomiska verktygen.


På det sättet kan du:


 • skapa en gemensam värdegrund
 • implementera goda vanor och sunda synsätt
 • hantera svåra frågor 
 • undvika konflikter


När hela verksamheten talar samma språk och är delaktig i att skapa positiva resultat uppstår ett intresse för att vara med i utvecklings- och förbättringsarbete. Du ser ett ökat engagemang, och en ökad  vilja till samarbete och egna initiativ.