neoscona
Hem   Ekonomiutbildningar   Verksamhetsutveckling   Referenser   Nyheter    
 

 

 

Sue4you – åsikter och fakta om ekonomi


Ekonomi är ett ämne som många har åsikter om, men det är inte alltid underbyggt med fakta. Jag reflekterar över det som händer omkring oss och hur det återges i media.
    
Det är inte ovanligt att en åsikt som delas av många framställs som om det vore fakta och vetenskap. Men ekonomi är ingen vetenskap. Det är beteendevetenskap och psykologi omtolkat i siffror för att beskriva konsekvenser av vad människor gör eller inte gör, och för att styra dem åt ett eller annat håll.
    
När jag har åsikter om något talar jag om det klart och tydligt. När jag har tagit reda på hur det verkligen är redovisas det som fakta.

 

Årets Transfer-talare

Kunskapsnätverket Transfer firade sitt 10-årsjubileum med att belöna några av sina uppskattade talare. Det v... »

 

Lönsamt miljöarbete

Vi lär dig räkna på miljön. Du får kunskap om hur du åstadkommer hållbar utveckling för din verksamhet. Vi hjälper dig att ta fram nyckeltal för att mäta effekterna i ekonomiska termer. »

 

Lönsamt HR-arbete

Nu har Suecando startat en ny utbildning på Påhlmans Handelsinstitut, som ska ge dig som arbetar med HR-frågor de ekonomiska argumenten du behöver för att få gehör för satsningar på det mänskliga kapitalet i din verksamhet. »

 

Kontaktuppgifter. 
Suecando erbjuder utbildningar i hela Norden..

Kontakta Suecando

 

Humankapital

Det pratas om humankapitalet i företagen och hur viktigt det är. Men vad är det egentligen? Nu kommer boken -För lönsamma Människor- som beskriver hur organisationerna kan ta vara på den viktigaste resursen - människorna.  »

 

Lönsamt förbättringsarbete

Marion Lindh har fått pris för sitt arbete med Verksamhetsutveckling med Ekonomi. Marions arbete med att ge verksamheten verktyg för att hitta förbättringspotential har sin grund i en utbildning som Suecando utformade tillsammans... »

 

Transfer

Suecando har etablerat ett samarbete med Transfer. Nu är vi ute och föreläser för gymnasieungdomar om vad ekonomi egentligen är, och om ekonomins villkor. Föreläsningarna har fått mycket goda omdömen från ungdomarna. »

 

Åkeshovs Växthuscafé

Under sommarmånaderna 2009 prövade Suecando idéer om ledarskap och kundservice genom att starta och driva ett centrum för folkkonst och samtidigt en samlingsplats för utbyte av visioner och idéer. »

 

Förhandlingstider

Det verkar som om årets modefluga i avtalsrörelsen är lönesänkningar. Fackförbund ser sänkta löner som lösningen för att rädda jobben.  »

 

 
Producerad av Reaktion
med kraft från
Eyebeep Publicering